EVALUARE PSIHOLOGICĂ

Servicii de evaluare psihologică şi psihodiagnostic

În ce situaţii apelezi la serviciile de psihologie clinică?

Încadrarea în grad de handicap

Evaluarea psihologică, a abilităţilor şi nivelului de integrare socială în vederea încadrării în grad de handicap.

Stabilirea custodiei

Expertiza psihologică a copilului pentru stabilirea custodiei

Abuz, neglijenţă, traumă

Evaluarea psihologică în cazul unui abuz, traume, neglijenţă, violenţă domestică sau agresiuni, atât în scop personal, cât şi judiciar.

Orientarea şcolară şi profesională a copiilor cu CES

Evaluare psihologică în vederea orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale.

Admiterea în şcoală sau amânarea începerii şcolarizării

Evaluarea psihologică pentru admiterea în școală sau amânarea începerii şcolarizării.

Despre serviciile de psihologie clinică

Serviciile de psihologie clinică oferite clienților în cadrul cabinetului de psihologie  implică următoarele:

 • Psihodiagnostic şi evaluare clinică adult/copil:

  (a)    investigarea şi psihodiagnosticul tulburărilor psihice şi al altor condiţii de patologie care implică in etiopatogeneză mecanisme psihologice;

  (b)   evaluarea stării de sănătate mentală, în limita competenţei psihologului, ca precondiţie pentru desfăşurarea unor activităţi care impun prin lege examinare psihologică (ex. testarea profesorilor, a funcţionarilor publici etc.);

  (c)    evaluare cognitivă si neuropsihologică;

  (d)   evaluare comportamentală;

  (e)    evaluare bio-fiziologică (ex. prin proceduri de bio-feedback);

  (f)    evaluare subiectiv-emoţională;

  (g)   evaluarea personalităţii şi a mecanismelor de coping/adaptare/defensive;

  (h)   evaluarea unor aspecte psihologice specifice cuplului, familiei sau altor grupuri;

  (i)     evaluarea contextului familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifestă problemele psihologice;

  (j)     evaluarea gradului de discernământ al persoanelor;

  (k)   evaluarea dezvoltării psihologice;

  (l)     alte evaluări în situaţii care implică componente psihologice.

 • Intervenţie psihologică(asistarea în vederea  informării şi psihoeducării persoanei, reducerii simptomatologiei şi ghidării către un set de servicii specializate în urma evaluării şi psihodiagnosticului):

  a)    educaţie pentru sănătate, promovarea sănătăţii si a unui stil de viaţă sănătos (ex. prin prevenţie primară şi secundară);

  (b)   intervenţii specifice pentru persoanele cu nevoi speciale [aria psihopedagogiei speciale în condiţii de psihopatologie (ex. logopedie)];

  (c)    consiliere şi terapie suportivă;

  (d)   consilierea în situaţii de criză şi asistenţa bolnavilor terminali;

  (e)    optimizare şi dezvoltare personală, autocunoaştere;

  (f)    terapii de scurtă durată focalizate pe problemă, prevenţie terţiară, recuperare şi reeducare (individuale, de grup, cuplu şi familie);

  (g)   terapii standard de relaxare şi sugestive;

  (h)   consiliere (ex. prin tehnici comportamentale) specifică obiectivelor medicale (ex. creşterea aderenţei la tratament, modificarea stilului de viaţă, pregătire preoperatorie, prevenţie terţiară în cadrul bolilor cronice etc.);

  (i)     managementul conflictului, mediere şi negociere.

Durată: 60/90 minute, numărul de întâlniri se stabileşte în funcţie de scopul evaluării.

Instrumente utilizate

 • Interviul clinic structurat şi semistructurat
 • Observaţia
 • Metode, tehnici şi teste ce evaluează nivelul inteligenţei, aptitudinilor, nivelul de dezvoltare cognitivă, adaptare şi integrare socială, nivelul emoţional, comportamental şi al personalităţii.