Psihologie clinica

Evaluare psihologică

roxanaghita No Comments

EVALUARE PSIHOLOGICĂ

Servicii de evaluare psihologică şi psihodiagnostic

În ce situaţii apelezi la serviciile de psihologie clinică?

Încadrarea în grad de handicap

Evaluarea psihologică, a abilităţilor şi nivelului de integrare socială în vederea încadrării în grad de handicap.

Stabilirea custodiei

Expertiza psihologică a copilului pentru stabilirea custodiei

Abuz, neglijenţă, traumă

Evaluarea psihologică în cazul unui abuz, traume, neglijenţă, violenţă domestică sau agresiuni, atât în scop personal, cât şi judiciar.

Orientarea şcolară şi profesională a copiilor cu CES

Evaluare psihologică în vederea orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale.

Admiterea în şcoală sau amânarea începerii şcolarizării

Evaluarea psihologică pentru admiterea în școală sau amânarea începerii şcolarizării.

Despre serviciile de psihologie clinică

Serviciile de psihologie clinică oferite clienților în cadrul cabinetului de psihologie  implică următoarele:

 • Psihodiagnostic şi evaluare clinică adult/copil:

  (a)    investigarea şi psihodiagnosticul tulburărilor psihice şi al altor condiţii de patologie care implică in etiopatogeneză mecanisme psihologice;

  (b)   evaluarea stării de sănătate mentală, în limita competenţei psihologului, ca precondiţie pentru desfăşurarea unor activităţi care impun prin lege examinare psihologică (ex. testarea profesorilor, a funcţionarilor publici etc.);

  (c)    evaluare cognitivă si neuropsihologică;

  (d)   evaluare comportamentală;

  (e)    evaluare bio-fiziologică (ex. prin proceduri de bio-feedback);

  (f)    evaluare subiectiv-emoţională;

  (g)   evaluarea personalităţii şi a mecanismelor de coping/adaptare/defensive;

  (h)   evaluarea unor aspecte psihologice specifice cuplului, familiei sau altor grupuri;

  (i)     evaluarea contextului familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifestă problemele psihologice;

  (j)     evaluarea gradului de discernământ al persoanelor;

  (k)   evaluarea dezvoltării psihologice;

  (l)     alte evaluări în situaţii care implică componente psihologice.

 • Intervenţie psihologică(asistarea în vederea  informării şi psihoeducării persoanei, reducerii simptomatologiei şi ghidării către un set de servicii specializate în urma evaluării şi psihodiagnosticului):

  a)    educaţie pentru sănătate, promovarea sănătăţii si a unui stil de viaţă sănătos (ex. prin prevenţie primară şi secundară);

  (b)   intervenţii specifice pentru persoanele cu nevoi speciale [aria psihopedagogiei speciale în condiţii de psihopatologie (ex. logopedie)];

  (c)    consiliere şi terapie suportivă;

  (d)   consilierea în situaţii de criză şi asistenţa bolnavilor terminali;

  (e)    optimizare şi dezvoltare personală, autocunoaştere;

  (f)    terapii de scurtă durată focalizate pe problemă, prevenţie terţiară, recuperare şi reeducare (individuale, de grup, cuplu şi familie);

  (g)   terapii standard de relaxare şi sugestive;

  (h)   consiliere (ex. prin tehnici comportamentale) specifică obiectivelor medicale (ex. creşterea aderenţei la tratament, modificarea stilului de viaţă, pregătire preoperatorie, prevenţie terţiară în cadrul bolilor cronice etc.);

  (i)     managementul conflictului, mediere şi negociere.

Durată: 60/90 minute, numărul de întâlniri se stabileşte în funcţie de scopul evaluării.

Instrumente utilizate

 • Interviul clinic structurat şi semistructurat
 • Observaţia
 • Metode, tehnici şi teste ce evaluează nivelul inteligenţei, aptitudinilor, nivelul de dezvoltare cognitivă, adaptare şi integrare socială, nivelul emoţional, comportamental şi al personalităţii.

 

Personalitatea oamenilor cu sinestezie

roxanaghita No Comments

PSIHologie clinică

Sănătate psihică, prevenirea afecţiunilor psihiatrice, psihopatologie şi psihosomatică, evaluare, intervenţii şi tratament.


Personalitatea oamenilor cu sinestezie

Sinestezia, din punct de vedere psihologic presupune o asociere spontană între senzaţii de naturi diferite. Persoanele ce dispun de sinestezie, prezintă şi un profil cognitiv diferit, spre exemplu, în termeni de memorie şi abilităţi perceptive si au o prejudecată faţă de anumite interese şi activiăţi, faţă de arte în mod special. Sinestezia poate fi considerată şi proces neurologic în care sunt activate simultan două simţuri de către acelaşi stimul trigger (spre exemplu, grafemele sunt o formă de sinestezie, ce constă în percepţia literelor şi cifrelor asociată cu percepţia de culori .

“Prevalenţa persoanelor cu sinestezie este mult mai mare în rândul studenţilor de la arte, comparativ cu studenţii de la alte facultăţi.”  (Rothen & Meier apud. Banissy et. Colab., 2013)

Michael Banissy et. Colab. (2013) au realizat un studiu pentru a investiga profilul de personalitate al oamenilor cu sinestezie şi interese în artă, utilizând chestionarul Big Five, precum şi două chestionare de Empatie: Indexul de Reactivitate Interpersonală şi Coeficientul de Empatie. În urma studiului, s-a constat faptul că persoanele cu sinestezie, raportate la lotul de control, au înregistrat, niveluri mai ridicate la clusterul “Deschidere faţă de experienţe”, care corelează cu imaginaţia şi tendinţele artistice. De asemenea, au înregistrat niveluri ridicate la clusterul de “Imaginaţie”, corelat cu “Deschiderea”, în unul dintre chestionarele vizând empatia, desi nivelul de emaptie în chestionarul de auto-raportare nu a prezentat diferenţe semnificative. Totodată, în mod surprinzător persoanele cu sinestezie au înregistrat scoruri scăzute la Agreabilitate, ceea ce înseamnă că aceştia sunt mult mai puţin cooperativi, comparativ cu lotul de control.

“Studii anterioare au evidenţiat o corelaţie între simptome pozitive schizotipale( halucinaţii, experienţe perceptuale neobişnuite, gândire magică etc.) şi înclinaţiile artistice, dar nu şi alte aspecte ale schizofreniei.” (Nelson & Rawlings apud. Banissy et. Colab, 2013)

Se poate constata, că persoanele ce dispun de sinestezie ca experienţă, prezintă interese în domeniul artistic, un nivel ridicat de deschidere faţă de experienţe în general, imaginaţie şi empatie, deşi sunt mai puţin cooperativi, probabil faţă de standarde convenţionale, impuse.

Bibliografie selectivă:

Banissy, M. J., Holle, H., Cassel, J., Anett, L., Tsakanikos, E., Walsh, V., Spiller, M. J., Ward, J. (2013). 

Personality traits in people with synaesthesia: Do synaesthetes have an atypical personality profile?. ScienceDirect:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886912006289

Distribuie

Your Website Title