PSIHologie clinică

Sănătate psihică, prevenirea afecţiunilor psihiatrice, psihopatologie şi psihosomatică, evaluare, intervenţii şi tratament.


Personalitatea oamenilor cu sinestezie

Sinestezia, din punct de vedere psihologic presupune o asociere spontană între senzaţii de naturi diferite. Persoanele ce dispun de sinestezie, prezintă şi un profil cognitiv diferit, spre exemplu, în termeni de memorie şi abilităţi perceptive si au o prejudecată faţă de anumite interese şi activiăţi, faţă de arte în mod special. Sinestezia poate fi considerată şi proces neurologic în care sunt activate simultan două simţuri de către acelaşi stimul trigger (spre exemplu, grafemele sunt o formă de sinestezie, ce constă în percepţia literelor şi cifrelor asociată cu percepţia de culori .

“Prevalenţa persoanelor cu sinestezie este mult mai mare în rândul studenţilor de la arte, comparativ cu studenţii de la alte facultăţi.”  (Rothen & Meier apud. Banissy et. Colab., 2013)

Michael Banissy et. Colab. (2013) au realizat un studiu pentru a investiga profilul de personalitate al oamenilor cu sinestezie şi interese în artă, utilizând chestionarul Big Five, precum şi două chestionare de Empatie: Indexul de Reactivitate Interpersonală şi Coeficientul de Empatie. În urma studiului, s-a constat faptul că persoanele cu sinestezie, raportate la lotul de control, au înregistrat, niveluri mai ridicate la clusterul “Deschidere faţă de experienţe”, care corelează cu imaginaţia şi tendinţele artistice. De asemenea, au înregistrat niveluri ridicate la clusterul de “Imaginaţie”, corelat cu “Deschiderea”, în unul dintre chestionarele vizând empatia, desi nivelul de emaptie în chestionarul de auto-raportare nu a prezentat diferenţe semnificative. Totodată, în mod surprinzător persoanele cu sinestezie au înregistrat scoruri scăzute la Agreabilitate, ceea ce înseamnă că aceştia sunt mult mai puţin cooperativi, comparativ cu lotul de control.

“Studii anterioare au evidenţiat o corelaţie între simptome pozitive schizotipale( halucinaţii, experienţe perceptuale neobişnuite, gândire magică etc.) şi înclinaţiile artistice, dar nu şi alte aspecte ale schizofreniei.” (Nelson & Rawlings apud. Banissy et. Colab, 2013)

Se poate constata, că persoanele ce dispun de sinestezie ca experienţă, prezintă interese în domeniul artistic, un nivel ridicat de deschidere faţă de experienţe în general, imaginaţie şi empatie, deşi sunt mai puţin cooperativi, probabil faţă de standarde convenţionale, impuse.

Bibliografie selectivă:

Banissy, M. J., Holle, H., Cassel, J., Anett, L., Tsakanikos, E., Walsh, V., Spiller, M. J., Ward, J. (2013). 

Personality traits in people with synaesthesia: Do synaesthetes have an atypical personality profile?. ScienceDirect:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886912006289

Distribuie

Your Website Title