Evaluare psihologică, consiliere şi psihoterapie, consiliere vocaţională

Evaluare psihologică

Serviciile de evaluare psihologică şi psihologie clinică vizează sănătatea mintală şi comportamentala. Aceastea au ca scop adaptarea şi dezvoltarea personală, starea de sănătate, precum şi ameliorarea aspectelor psihopatologice(de boală). În această gamă sunt incluse serivicii de diagnoză, evaluare şi testare psihologică, cercetare şi scurtă intervenţie psihologică.

Consiliere Psihologică şi Psihoterapie

Consilierea psihologică şi psihoterapia se bazează pe procesul de interacţiune umană, între o persoană care doreşte depăşirea unor situaţii problematice, producerea unor schimbări sau adaptarea la anumite evenimente din viaţa sa şi o persoană specializată ce o poate asista în acest sens-psihoterapeutul. Psihoterapia cognitiv-comportamentală are la bază tehnici şi practici testate în studii şi axate pe o serie de dovezi şi rezultate, astfel încât progresul persoanei aflate în terapie să fie cât mai realizabil.

Consiliere vocaţională

Consilierea vocaţională este un proces de evaluare şi ghidare psihologică adresat persoanelor ce prezintă nevoi de  auto-cunoaştere la nivel profesional şi personal şi de a lua decizii de orientare în carieră sau reorientare în carieră. Aceasta presupune evaluarea psihologică: testarea intereselor, aptitudinilor, personalităţii, inteligenţei şi ghidarea psihologică: elaborarea unui plan de dezvoltare personală şi profesională.

"Când nu mai suntem capabili să schimbăm o situaţie, suntem provocaţi să ne schimbăm noi înşine."
Viktor E. Frankl